[1]
Fawole, T.O., Popoola , O.J., Oladapo, O.S. , Oyaniyi, T.O., Omilabu, S.K., Godspower, O.O. and Awodutire, O.O. 2022. Growth and yield response of Sweet pepper (Capsicum annuum L.) to Moringa (Moringa oleifera Lam.) leaf extract and NPK 15:15:15 fertilizer application. RENEWABLE. 2, 1 (Nov. 2022), 51–58.